p1100372

Happy Birthday Muuto – konkurs

Świętuj z Muuto i Pufa Design! Od 10 lat marka Muuto zaskakuje projektami mebli, oświetlenia i dodatków do wnętrz w nowoczesnym i wysmakowanym stylu skandynawskim. Wygraj najnowsze lustro z kolekcji Framed zaprojektowane przez norweskie studio Andersen & Voll. Framed to praktyczny element wnętrza i artystyczna dekoracja ściany.

Lustro Framed - do wyboru są 3 odcienie i 3 rozmiary, Muuto, Pufa Design

Lustro Framed – do wyboru są 3 odcienie i 3 rozmiary, Muuto, Pufa Design

Jak wziąć udział w konkursie?

1.  Polub Fanpage Pufa Design, który nazwa się Pufa Cafe
2. Zapoznaj się z Regulaminem konkursu (poniżej) i odpowiedz na pytanie: Muuto jest duńską firmą, choć sama nazwa pochodzi od fińskiego słowa Muutos. Co to słowo oznacza w języku polskim? Odpowiedź wyślij do 31 października 2016 na adres muuto10y@pufadesign.pl
3. W oczekiwaniu na wyniki, które ogłosimy 03 listopada na Fanpage Pufa Cafe rozkochaj się Muuto!

Łagodne i doskonale wypracowane wzornictwo - za to uwielbiamy Muuto New Nordic obchodzi 10 urodziny

Łagodne i doskonale wypracowane wzornictwo – za to uwielbiamy Muuto New Nordic obchodzi 10 urodziny

REGULAMIN KONKURSU „HAPPY BIRTHDAY MUUTO”

Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma MUUTO A/S Oestergade 36-38, 1100 Copenhagen, Dania, w imieniu której na terenie Polski działa firma Dobry Pomysł! Adam Wysocki, ul. Jedności Narodowej 83B/23, 78-100 Kołobrzeg.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczestników powyżej 18 roku życia zamieszkałych na terenie Polski.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Przystępując do konkursu uczestnik automatycznie akceptuje wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.
 5. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem internetu.
 6. Końcowa data nadsyłania zgłoszeń to 31.10.2016 do godziny 0:00. Po tym czasie żadne nadesłane zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
 7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zgłoszenia konkursowego bez względu na jego powód.
 8. Organizator zastrzega prawo odmowy wydania nagrody osobie, która okaże się nie spełniać zapisów niniejszego regulaminu.

Uczestnicy konkursu

 1. Przystępując do konkursu uczestnicy zaświadczają, że wszystkie dostarczone przez nich informacje są zgodne z prawdą, dokładne i kompletne w każdym względzie. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych informacji oraz prawa uczestnika do wzięcia udziału w konkursie.
 2. Jakakolwiek osoba, która: (a) jest pracownikiem Muuto A/S oraz Dobry Pomysł! Adam Wysocki lub (b) członkiem rodziny takiej osoby, nie jest uprawniona do wzięcia udziału w konkursie.

Zgłoszenia konkursowe

 1. Konkurs rozpoczyna się 01.10.2016 i trwa do 31.10.2016 do godziny 0:00 dn. 31.10.2016.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi przesłać na adres e-mail muuto10y@pufadesign.pl odpowiedź na pytanie: Muuto jest duńską firmą, choć sama nazwa pochodzi od fińskiego słowa muutos. Co to słowo oznacza?
 3. Wraz z odpowiedzią należy dostarczyć: imię i nazwisko uczestnika
 4. Każdy uczestnik może nadesłać wyłącznie jedno zgłoszenie konkursowe.
 5. Wszystkie zgłoszenia nie zawierające poprawnej odpowiedzi oraz imienia i nazwiska uczestnika nie będą brane pod uwagę.
 6. Zgłoszenia muszą zostać dostarczone najpóźniej przed dniem zakończenia konkursu w sposób określony w niniejszym regulaminie. I innym przypadku zostają zdyskwalifikowane.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostarczeniu zgłoszeń, w tym także te wynikające z problemów technicznych, błędów oprogramowania, braku dostępu do internetu, leżących po stronie uczestnika.

Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest 1 (jedno) lustro z kolekcji Framed Muuto.
 2. Zwycięzca ma prawo wyboru zarówno wielkości, jak i koloru lustra.
 3. Wymiana nagrody na inny produkt lub ekwiwalent pieniężny nie jest możliwa.
 4. Przekazanie zwycięstwa oraz nagrody innemu uczestnikowi nie jest możliwe.
 5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niewłaściwe informacje na temat nagrody przekazane jakiemukolwiek uczestnikowi przez jakąkolwiek trzecią stronę związaną z konkursem.
 6. W wypadku zdyskwalifikowania zwycięzcy z konkursu, organizator wyłoni kolejnego zwycięzcę na tych samych zasadach.
 7. Nagroda musi zostać zaakceptowana w sposób określony w części „Powiadomienie o nagrodzie”. W sytuacji, gdy dostarczenie nagrody będzie niemożliwe (zwrot przesyłki, trudności z dostarczeniem) lub zwycięzca nie odpowie na powiadomienie o zwycięstwie w ciągu 28 dni, organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zwycięzcy.

Zwycięzcy

 1. Wyłoniony zostanie wyłącznie jeden (1) zwycięzca.
 2. Zwycięzca zostanie wyłoniony losowo we wszystkich nadesłanych zgłoszeń, które spełniają warunki niniejszego regulaminu.
 3. Ogłoszony zwycięzca jest ostateczny i żadne reklamacje w tym względzie nie będą rozpatrywane.

Powiadomienie o nagrodzie

 1. Zwycięzca zostanie ogłoszony na profilu Pufa Cafe (https://www.facebook.com/PufaDesign/) na portalu Facebook dnia 11.2016
 2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail w ciągu najpóźniej 7 dni od daty zakończenia konkursu. Jeśli w ciągu 28 dni od wysłania powiadomienia o wygranej zwycięzca nie odpowie lub nie potwierdzi przyjęcia nagrody z podaniem adresu do wysyłki nagrody oraz jej rodzaju (wielkości / koloru), organizator zastrzega prawo odebrania nagrody zwycięzcy.
 3. Nagroda wysłana zostanie przesyłką kurierską na adres dostarczony przez zwycięzcę.

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody, straty, koszty, rozczarowanie związane z uczestnictwem w konkursie, w szczególności wynikające z nie zdobycia nagrody.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę lub opóźnienia w dostarczeniu nagrody wynikające z działania firmy dostarczającej nagrodę.

Ustalenia końcowe

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób finansowany, wspierany czy administrowany przez portal Facebook, Instagram czy jakąkolwiek inny portal społecznościowy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub modyfikacji jego zasad bez wcześniejszego uprzedzenia w każdym rzeczywistym lub przewidywanym przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub jakiejkolwiek innej sytuacji poza kontrolą organizatora. Jakiekolwiek zmiany w konkursie zostaną ogłoszone przez organizatora w możliwie najszybszym czasie.
 3. Wszelkie decyzje związane z konkursem podjęte przez organizatora są ostateczne.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Pufa Design

3e8a835d07d01883870cdd4a5d5cde00
pufadesign-pl_vita_copenhagen_eos_micro

Odpowiedz


*